4 TARIEVEN 1600x1108
bij water-TARIEVEN 600x801

Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket. Per persoon wordt 3 uur per jaar vergoed in de basisverzekering, houd hierbij wel rekening met het eigen risico. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je extra vergoeding krijgt voor behandelingen van de diëtist, raadpleeg je polis of verzekeraar. Bij patiënten met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten worden de kosten mogelijk vergoed, je hoeft dan geen eigen risico te betalen. Je hoeft niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief, behalve als je zorgverzekeraar CZ is.

Eerste consult 75-90 minuten
Vervolgconsult 30 minuten
Weegconsult 15 minuten

Die tijd bestaat uit het consult met jou én de uitwerktijd waarin de diëtist gegevens registreert, berekent en in overleg rapporteert aan de verwijzer.

5 oma 1600x356

© 2022 de-diëtist