Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket. Dat betekent  dat 3 uur per persoon per jaar vergoed worden vanuit de basisverzekering. Houd hierbij wel rekening met het jaarlijks eigen risico.

Als u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat u extra vergoeding krijgt voor behandelingen van de diëtist. U kunt hiervoor uw polis of verzekeraar raadplegen.

Voor patiënten met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten worden de kosten mogelijk vergoed vanuit een samenwerkingsverband. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.

Een diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat u niet eerst naar de huisarts hoeft om een verwijsbrief te vragen. De zorgverzekeraar CZ vraagt wel om een verwijsbrief.

Eerste consult 75 – 90 minuten*
Vervolgconsult 30 minuten*
Weegconsult 15 minuten*

*Duur van een consult inclusief het aantal minuten dat de registratie van gegevens in beslag neemt. Gegevens van de patiënt dienen geregistreerd, berekend en, eventueel gerapporteerd naar de verwijzer.